Keahlian
ID Pengguna

Katalaluan


Pusat ILMU MARDI
Pengenalan
Jaringan Ilmu Mardi
Koleksi
Pertanyaan
Perkhidmatan
  Perkhidmatan Data Atas Talian

Koleksi Terbuka


Majalah Pertanian
Pertanian
Amber Waves
Poultry Science
Australian New Crops Newsletter
Better Farming
Cattle
American Society of Animal Sciens
  E-JTAFS

Buletin Teknologi MARDI


 Maklumat Pusat ILMU
 • BANTUAN PENGGUNA PUSAT ILMU

  1. Pengguna yang ingin memohon bahan secara pembelian untuk kegunaan PTJ/Projek tertentu bolehlah menghubungi:
       • Puan Rohayah Maliki Samb. 7150, Emel: rohayah@mardi.gov.my
  2. Pengguna yang ingin membuat pertanyaan tentang perkhidmatan, kemudahan dan koleksi Pusat Ilmu, bolehlah menghubungi:
       • Puan Nurzafirah Mat Zin, Samb.: 7171, Emel:                            nurzafira@mardi.gov.my
      • En. Ahmad Farez Saufi Masruddin, Samb.: 7161 Emel:       farez@mardi.gov.my
       •Kaunter Pusat Ilmu, Samb.: 7178
  3. Pengguna yang ingin mendapatkan katalaluan untuk Sciencedirect, bolehlah menghubungi:
        â€¢ Puan Rohayah Maliki, Samb:. 7150, Emel:  rohayah@mardi.gov.my
  4. Pengguna/PTJ yang ingin mengunakan kemudahan bilik-bilik   Latihan ICT, K-Kafe dan K-Media, bolehlah menghubungi:
        • Petugas Kaunter Pusat Ilmu, Samb.: 7178
  5. Pengguna yang mempunyai sebarang cadangan untuk peningkatan Pusat Ilmu, bolehlah menghubungi:
        • En. Mohd Shahar Saad, Samb.: 7229, Emel mss@mardi.gov.my

  FACEBOOK
   

   

   

 


Akses Katalog Dalam Talian (OPAC)
Pencarian katalog bahan di Pusat Ilmu Membolehkan pencarian rekod bibliografik dan bahan.

Bahan Terkini
Senarai bahan terbaru yang berada di Pusat Ilmu MARDI.

Subjek Pilihan
Maklumat senarai subjek pilihan yang terdapat di perpustakaan MARDI.
Kalender
Memaparkan segala aktiviti dan acara yang berlaku di perpustakaan MARDI.

Bilangan Pelawat : ! MARDI