Laman Utama
Keahlian
ID Pengguna

Katalaluan 
 


JARINGAN ILMU MARDI

  Jabatan Kerajaan dan Kementerian
Arkib Negara http://www.arkib.gov.my/
Hospital Kuala Lumpur http://www.hkl.gov.my/content/
deptintro.php?Did=17
Institut Kesihatan Umum (IKU) http://www.iku.gov.my/index.php
Institut Latihan Kehakiman Malaysia (ILKAP) http://www.ilkap.gov.my/prime.php
NTAN http://kiaradocsvr.intan.my/psm/mde/intan.html
Institut Jantung Negara (IJN) http://www.ijn.com.my/cms/index.asp
Institut Penilaian Negara http://www.inspen.gov.my/
Institut Teknikal Jepun Malaysia http://www.jmti.gov.my/Web%20JMTI/
Pusat_sumber.htm
Jabatan Pengangkutan Jalan http://www.jpj.gov.my/
Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia http://www.kjc.gov.my/
Jabatan Statistik Malaysia http://www.statistics.gov.my/
Jabatan Perkhidmatan Awam http://www.jpa.gov.my/elmu/home.jsp
Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Malaysia http://dosh.mohr.gov.my/
Jabatan Hasil Dalam Negeri (JHDN) http://www.hasilnet.org.my/
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) http://www.islam.gov.my/portal/
Jabatan Peguam Negara http://www.agc.gov.my/
Jabatan Akauntan Negara (JANM) http://www.anm.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri http://www.pmo.gov.my/website/
webdb.nsf/?Opendatabase
Jabatan Ukur & Pemetaan (JUPEM) http://www.jupem.gov.my/
Jabatan Kastam & Eksais Di Raja http://www.customs.gov.my/
Jabatan Pendaftaran Negara http://www.jpn.gov.my/
Jabatan Alam Sekitar (JAS) http://www.jas.sains.my/jas/default.html
Jabatan Kerja Raya (JKR) http://www.jkr.gov.my/v2/english/index.asp
Jabatan Filem Negara Malaysia http://www.filemnegara.gov.my/
Jabatan Kimia Malaysia http://www.kimia.gov.my/
Jabatan Muzium & Antikuiti http://www.museum.gov.my/museum/
Jabatan Tenaga Manusia http://www.jtr.gov.my/
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) http://www.wildlife.gov.my/
Kementerian Penerangan http://www.kempen.gov.my/
Kementerian Pertahanan http://www.mod.gov.my/
Kementerian Belia & Sukan http://www.kbs.gov.my/
Kementerian Kesihatan http://www.moh.gov.my/
Kementerian Pengangkutan http://www.mot.gov.my/
Kementerian Tenaga, Air & Komunikasi http://www.ktkm.gov.my/
Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancungan http://www.mocat.gov.my/laman_web/index.php
Kementerian Luar Negeri http://www.kln.gov.my/
Kementerian Pembangunan Luar Bandar http://www.kplb.gov.my/
Kementerian Pembangunan Wanita & Keluarga - Pusat Sumber Maklumat Wanita http://www.kpwkm.gov.my/Bm/peta_laman.asp
Kementerian Pertanian http://agrolink.moa.my/library/index.html
Kementerian Kewangan http://www.treasury.gov.my/index.html
Kementerian Perindustrian dan sumber-sumber utama http://www.kpssu.gov.bn/princip_e.htm
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) http://www.miti.gov.my/
Kementerian Sumber Manusia http://www.mohr.gov.my/NASApp/
jcs/util/jsp/index.jsp
Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/tayang.php?
laman=home&bhs=my
Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) http://www.neac.gov.my/
Malaysian Industrial Deveopment Authority http://www.mida.gov.my/
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) http://www.matrade.gov.my/
Malaysian Palm Oil Promotion Council http://www.mpopc.org.my/
Malaysian Timber Council http://www.mtc.com.my/
Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) http://www.macres.gov.my/
Pusat Dokumentasi Melayu (DBP) http://dbp.gov.my/dbp98/pdm/pdmenu_.htm
Parlimen Malaysia http://www.parlimen.gov.my/
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) http://www.spa.gov.my/
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) http://www.spr.gov.my/
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia http://www.cmc.gov.my/
Securities Commission http://www.sc.com.my/
Tourism Malaysia http://www.tourism.gov.my/main/default.asp


  Institut dan Jabatan Penyelidikan
Forest Research Institute of Malaysia http://www.frim.gov.my/
Institut Penyelidikan Perikanan http://agrolink.moa.my/dof/fri/
Lembaga Tembakau Negara http://www.ltn.gov.my
Lembaga Koko Malaysia http://www.koko.gov.my/lkm/index.cfm
Lembaga Minyak Sawit Malaysia http://www.mpob.gov.my/
Lembaga Getah Malaysia (LGM) http://www.lgm.gov.my/
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia http://www.mpib.gov.my/
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia http://www.mtib.gov.my/
Jabatan Perkhidmatan Haiwan http://agrolink.moa.my/jph/
Jabatan Perikanan http://agrolink.moa.my/dof/newdof/index.htm
Jabatan Perhutanan Malaysia http://www.forestry.gov.my/
Jabatan Mineral & Geosains Malaysia http://www.jmg.gov.my/malay/knowledge_libraries.htm
Jabatan Pertanian http://agrolink.moa.my/doa/
Jabatan Pertanian Sabah http://www.sabah.gov.my/tani/Perkhidmatan.htm
Jabatan Pertanian Kelantan http://agrolink.moa.my/doa/doastate/
kelantan/jpkn/bm/misi.htm
Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor http://www.pkps.gov.my/profil/misi_visi.htm
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah http://www.risda.gov.my
Perpustakaan Institut Penyelidikan Perubatan http://www.imr.gov.my/library/
MASTIC http://www.mastic.gov.my


  Perpustakaan Akedemik
Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) http://pkukmweb.ukm.my/~library/
Perpustakaan Universiti Malaya (UM) http://www.umlib.um.edu.my/
Perpustakaan Universiti Putra Malaysia (UPM) http://www.lib.upm.edu.my/
Perpustakaan Universiti Sains Malaysia (USM) http://www.lib.usm.my/elmu-equip/
Perpustakaan Sultanah Bahiyah (UUM) http://www.lib.uum.edu.my/weblib/
Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) http://lib.iiu.edu.my/
Perpustakaan Sultanah Zanariah (UTM) http://www.psz.utm.my/
Perpustakaan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) http://www.unimas.my/
Perpustakaan Tun Abdul Razak (UiTM) http://ilmu2.ptar.uitm.edu.my/ptar/
eQUIP/aboutus/history.jsp
Perpustakaan Digital Siti Hasmah (MMU) http://vlib.mmu.edu.my/2005/
Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah http://www.ums.edu.my/library/mukadepan.html
Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) http://www.upsi.edu.my/
Universiti Teknologi Petronas http://www.utp.edu.my
Perpustakaan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) http://lib.hukm.ukm.my/defaultLang.asp


  Perpustakaan Negeri dan Negara
Perpustakaan Negara Malaysia http://www.pnm.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Johor http://spl.pnm.my/~johor/ppajpage/ppajhome.htm
Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah http://kdh.lib.edu.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan http://www.kel.lib.edu.my
Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka http://www.perpustam.edu.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan http://spl.pnm.my/~ns/
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang http://www.phg.lib.edu.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Perak http://pustaka-awam.perak.gov.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis http://spl.pnm.my/~perlis
Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang http://www.penanglib.gov.my/
Perpustakaan Negeri Sabah http://www.sbh.lib.edu.my/
Perpustakaan Negeri Sarawak http://www.pustaka-sarawak.com/
Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor http://www.ppas.org.my/
Pustaka Peringatan Kuala Lumpur http://www.kl.lib.edu.my/
Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu http://www.trg.lib.edu.my/
Mylib Website http://www.mylib.com.my/


  Perpustakaan Institusi dan Pengajian Tinggi
Universiti Teknologi Malaysia http://www.psz.utm.my/
Universiti Putra Malaysia http://www.lib.upm.edu.my/
Universiti Malaya http://www.cc.um.edu.my/library-fr.html
Universiti Kebangsaan Malaysia http://mrsmjasin.tripod.com/psi/· http:/www.library.ukm.my/
Universiti Sains Malaysia http://www.lib.usm.my/
Universiti Utara Malaysia http://www.lib.uum.edu.my/
Universiti Islam Antarabangsa http://www.iiu.edu.my/library/
Universiti Malaysia Sarawak http://www.unimas.my/html/cais.html
Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) http://iman.kusza.edu.my/~library
Universiti Teknologi MARA ( UiTM ) http://www.itm.edu.my/~ptar
Universiti Teknologi Petronas http://www.utp.edu.my/
Universiti Multimedia http://library.unitele.edu.my/


 Capaian Lain1
Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia http://www.mampu.gov.my/
Unit Perancang Ekonomi http://epu.jpm.my/
Tentera Laut DiRaja Malaysia http://members.tripod.com/~mzainudin/
Tentera Udara DiRaja Malaysia http://www.sukantudm.com.my/
highlight_bm.cfm
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) http://www.spr.gov.my
Radio Televisyen Malaysia http://www.rtm.net.my/
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia http://www.cmc.gov.my/
Pos Malaysia Berhad http://www.pos.com.my/main_page/home.htm
Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia http://www.mastic.gov.my/static/
mastic/index.html
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) http://www.bernama.com.my
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah http://www.risda.gov.my/
Perbadanan Putrajaya http://www.putrajaya.net.my/
Perpustakaan Negara Malaysia http://www.pnm.my
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) http://www.finas.gov.my/finas/
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia http://www.kraftangan.gov.my/
Parlimen Malaysia http://www.parlimen.gov.my
Permodalan Nasional Berhad (PERNAS) http://www.pernas.com/pernas.html
MIMOS Berhad http://www.mimos.my/
Muzium Negara http://www.museum.gov.my/
Lembaga Tabung Haji http://www.tabunghaji.gov.my/
th/bm/pgutama.asp
Lembaga Tembakau Negara http://www.ltn.gov.my/profil.html
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom http://www.aelb.gov.my/
Lembaga Pertubuhan Peladang http://agrolink.moa.my/lpp/
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) http://www.lppkn.gov.my
Lembaga Peperiksaan http://www2.moe.gov.my/~lp/
Lembaga Lebuhraya Malaysia http://www.kkr.gov.my/m_llm.htm
Lembaga Pelabuhan Kelang Malaysia http://www.lpk.gov.my
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan http://www.felda.net.my/felda/index.htm
Lembaga Hasil Dalam Negeri http://www.hasilnet.org.my
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia http://agrolink.moa.my/lkim/
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja http://www.kwsp.gov.my/
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur http://www.klia.com.my/
Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim http://www.kelantan.gov.my
Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus http://www.sukns.gov.my/
Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi http://www.ktpk.gov.my/
Kerajaan Elektronik Sabah http://www.sabah.gov.my
Kementerian Pertanian http://mcsl.mampu.gov.my/bm/
persekutuan/tani.htm
Kementerian Pengangkutan http://www.mot.gov.my/
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri http://www.miti.gov.my
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna http://www.kpdnhq.gov.my/
Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat http://www.kempadu.gov.my/
Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my
Kementerian Penerangan http://www.kempen.gov.my
Kementerian Kewangan http://www.treasury.gov.my
Kementerian Luar Negeri http://www.kln.gov.my/malay/indexbm.html
Kementerian Kerja Raya http://www.kkr.gov.my/
Kementerian Kesihatan http://mcsl.mampu.gov.my/bm/persekutuan/
kesihatan.htm
Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) http://www.jupem.gov.my/
Kementerian Belia dan Sukan http://www.kbs.gov.my
Jabatan Standards Malaysia http://www.dsm.gov.my
Jabatan Tenaga Rakyat http://www.adskill.com/photos_JTR.htm
Jabatan Perumahan Negara http://www.kpkt.gov.my/
Jabatan Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/jabsek.htm
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara http://www.wildlife.gov.my/message.htm
Jabatan Perkhidmatan Haiwan http://agrolink.moa.my/jph/
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia http://www.forestry.gov.my/
Jabatan Perikanan http://www.agrolink.moa.my/dof/
Jabatan Perangkaan Malaysia http://www.statistics.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri http://www.pmo.gov.my/website/
webdb.nsf/Opendatabase
Jabatan Penyiaran Malaysia http://www.rtm.net.my/
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Malaysia http://www.townplan.gov.my
Jabatan Pengangkutan Jalan http://www.jpj.gov.my
Jabatan Penjara http://www.prison.gov.my/
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta http://www.jpph.gov.my
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia http://agrolink.moa.my/did/
Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia http://www.penerangan.gov.my/
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia http://www.dca.gov.my/
Jabatan Pendidikan Teknikal http://www.moe.gov.my/jpt.htm
Jabatan Pendidikan Tinggi http://www.moe.gov.my/jptinggi.htm
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral http://www.moe.gov.my/jpim.htm
Jabatan Pendidikan Swasta http://www.studymalaysia.com/jps/bm/index.htm
Jabatan Pendaftaran Negara http://www.jpn.gov.my/
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia http://www.jppmros.gov.my/bmindex1.htm
Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia http://www.jpk.gov.my/
Jabatan Pemegang Harta http://bheuu.mmu.edu.my/hpagejph/piagam.html
Jabatan Muzium dan Antikuiti Malaysia http://www.jma.gov.my/
abatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan http://dosh.mohr.gov.my
Jabatan Kesihatan Awam http://dph.gov.my
Jabatan Keretapi Malaysia http://dor.mmu.edu.my/utamador.html
Jabatan Kerjaraya  http://www.jkr.gov.my/
Jabatan Imigresen Malaysia  http://www.imi.gov.my/
Jabatan Kebajikan Masyarakat  http://www.kempadu.gov.my/jkm/
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli  http://www.jheoa.gov.my/
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  http://www.bomba.gov.my/
Istana Budaya  http://www.istanabudaya.gov.my/
Jabatan Alam Sekitar Malaysia  http://www.eco-web.com/cgi-local/sfc
a=index/index.html&b=register/02521.html
Institut Terjemahan Negara Malaysia http://www.itnm.com.my/
Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia http://www.mint.gov.my
Institut Penyelidikan dan Penilaian Industri Malaysia http://www.sirim.my/
Institut Penyelidikan Perubatan http://www.imr.gov.my/
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia http://www.agrolink.moa.my/nahrim
Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia http://www.Mardi.my/
Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia http://www.kjc.gov.my/
Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri http://www.idhl.gov.my/
Institut Jantung Negara http://www.ijn.com.my/
Dewan Bahasa dan Pustaka http://www.dbp.gov.my/
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) http://dewagame.tripod.com/untitled/
Biro Tatanegara Malaysia http://www.btn.gov.my/
Bursa Saham Kuala Lumpur http://www.klse.com.my/
Akademi Laut Malaysia http://www.alam.edu.my/alam.htm
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan http://www.bpfk.gov.my
Arkib Negara Malaysia http://www.arkib.gov.my/
Balai Seni Lukis Negara http://artgallery.org.my/
Bank Negara Malaysia http://www.bnm.gov.my/
Badan Pencegah Rasuah Malaysia http://www.jaring.my/bpr/
Bahagian Kaji Sains Angkasa http://www.baksa.gov.my
Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim http://www.johordt.gov.my/
Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur http://www.pahang.gov.my/
Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzwan http://www.perak.gov.my/
Kerajaan Negeri Perlis Indera Kayangan http://www.perlis.gov.my/
Kerajaan Negeri Melaka Bandaraya Bersejarah http://www.melaka.gov.my/
Kerajaan Negeri Sarawak http://www.sarawak.gov.my/
Kerajaan Negeri Sabah http://www.sabah.gov.my/
Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan http://www.selangor.gov.my/
Kerajaan Negeri Terengganu http://www.terengganu.gov.my/web/
dinamik/homeskrin
Pusat Remote Sensing Negara http://www.macres.gov.my/