Laman Utama
Keahlian
ID Pengguna

Katalaluan 


SEJARAH PERPUSTAKAAN

 Perpustakaan Pusat di Ibu Pejabat MARDI di Serdang, Selangor ditubuhkan pada tahun 1972, bersama dengan tertubuhnya MARDI. Perpustakaan MARDI berfungsi untuk memperoleh, mengurus dan menyebarkan maklumat/bahan dalam bidang pertanian, makanan dan industri asas tani. Ianya bersesuaian dengan aktiviti penyelidikan, perundingan, pengajaran dan pembelajaran di MARDI dan menyokong kepada Visi, Misi dan Matlamat MARDI yang telah ditetapkan. Perpustakaan menyediakan perkhidmatan carian maklumat, rujukan, pinjaman bahan, kepada pegawai MARDI yang mendaftar sebagai ahli Perpustakaan. Keahlian Perpustakaan terbuka kepada semua pegawai MARDI (keahlian pegawai MARDI adalah percuma)dan pengguna luar
Disamping Perpustakaan Pusat terdapat juga perpustakaan cawangan di stesen utama di seluruh negara. Pada tahun 2005, Perpustakaan telah memperolehi Sistem Perpustakaan ILMU, yang dibangunkan oleh UITM sebagai permulaan kerpada pengautomasian pengurusan Perpustakaan MARDI. Pada tahun 2007, Pengurusan MARDI telah bersetuju menukar nama Perpustakaan Pusat kepada Pusat Ilmu dan Perpustakaan-perpustakaan cawangan sebagai Sudut Ilmu. Pertukaran nama tersebut adalah sebagai memenuhi inisiatif Pengurusan Ilmu, di mana Pusat Ilmu berfungsi sebagai repositori Pengurusan Ilmu.

Sehingga akhir tahun 2014 Pusat Ilmu telah mempunyai koleksi lebih 40,000 naskhah buku, lebih 13,000 bahan-bahan terbitan bersiri, 14 judul pangkalan data jurnal atas talian (e-Journal) dan 6 judul pangkalan data Buku atas talian (e-Book), lebih 500 bahan tesis pegawai, lebih 300 bahan-bahan peperiksaan dan lebih 400 makalah keratan akhbar. Perolehan bahan-bahan atas talian (e-Journal dan e-Book) telah dimulakan mulai tahun 2002 lagi dan adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan maklumat/bahan rujukan kepada semua warga MARDI seluruh negara, yang membolehkan semua memperolehi bahan yang sama dan terbuka 24 jam sehari.

Untuk meningkatkan lagi koleksi digital Pusat Ilmu akan terus berusaha untuk memperolehi judul-judul baru junal dan buku atas talian. Disamping itu, Pusat Ilmu, telah mendigitalkan bahan-bahan Tesis Pegawai dan Bahan-bahan Terbitan MARDI. Projek pengindeksan pelbagai artikel dari jurnal-jurnal yang diterima secara pembelian dan hadiah/pertukaran adalah untuk memberi alternatif kepada sumber-sumber rujukan di Pusat Ilmu, lebih 18,000 artikel telah berjaya diindeks. Perkhidmatan penyebaran maklumat telah ditukar dari format bercetak kepada format digital dan penggunaan emel sebagai media utama penyebanaran maklumat. Sokongan, pandangan dan cadangan semua pihak diperlukan untuk meningkatkan perkhidmatan dan kemudahan Pusat Ilmu.

[Kembali ke Atas]OBJEKTIF, FUNGSI DAN MISI PERPUSTAKAAN

OBJEKTIF

 •   Membangun dan menguruskan koleksi perpustakaan di ibu pejabat MARDI dan stesen-stesen untuk menyokong aktiviti dan program institut.

 •   Menyediakan perkhidmatan maklumat terbaik dalam bidang pertanian dan yang berkaitan dengannya.

 •   Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembacaan, pembelajaran dan penyelidikan.

 •   Mempromosikan penggunaan teknologi maklumat dalam persekitaran perpustakaan.

 • Memberi sumbangan berkesan kepada pembangunan MARDI dan negara.


FUNGSI:
Memperoleh, membangun, mengurus dan menyediakan pelbagai koleksi serta perkhidmatan maklumat dalam bentuk bercetak, tidak bercetak dan elektronik bagi menyokong aktiviti penyelidikan MARDI.
 


MISI:
Mejadi Perpustakaan penyelidikan yang unggul dengan menyediakan maklumat dan perkhidmatan yang releven di dalam bidang pertanian tropika dan bidang yang berkaitan dengannya untuk menyokong misi Institut.
[Kembali ke Atas]
 

 

PIAGAM PELANGGAN PERPUSTAKAAN IBU PEJABAT MARDI

Kami kakitangan Perpustakaan berjanji akan:

 1. Memberi layanan mesra kepada semua pelanggan.

 2. Berusaha memberi maklumat yang relevan, tepat dalam masa yang diperlukan.

 3. Memastikan kemudahan, perkhidmatan dan koleksi Perpustakaan digunakan secara berkesan.

 4. Mengendalikan peminjaman dan pemulangan bahan dalam masa 20 saat bagi satu bahan.

 5. Menyusun semula dengan betul bahan yang dikembalikan dalam masa 1 hari.

 6. Memproses tempahan bahan sedang dalam pinjaman pada hari yang sama.

 7. Memproses permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dalam tempoh 4 hari, untuk Lembah Klang dan 1 bulan seluruh Malaysia dan 6 bulan untuk luar negara.

 8. Memberi maklumbalas dan maklumat dalam masa 1 hari untuk permohonan perkhidmatan bahan perpustakaan (bercetak dan bukan bercetak).

 9. Memproses salinanfoto dan menyerahkan dokumen salinan dalam masa 1 minit untuk setiap satu salinan dokumen.

 10. Memproses permohonan pembelian bahan dalam masa 1 minggu dari tarikh diterima.

 11. Memproses bahan dalam masa 1 minggu dari tarikh diterima.

 12. Memproses  bahan yang diperlukan segera dalam masa 1 hari.

 • Mengambil tindakan terhadap sistem komputer yang gagal berfungsi dalam masa 1 hari
 • Menyediakan kemudahan awam yang selesa dan bersih.

[Kembali ke Atas]

 

CARTA ORGANISASI

[Kembali ke Atas]


SKOP TUGAS
 

Pengurusan Bahan:

 • Mengurus Perolehan Bahan Monograf dan Media

 • Mengurus Perolehan Bahan Terbitan Bersiri
 • Mengurus Perolehan Bahan Dalam Talian/Elektronik
 • Mengurus Pengkatalogan dan Pengkelasan Bahan Monograf dan Media
 • Mengurus Pengindeksan dan Pendgitan Bahan.
 • Mengurus Pemprosesan Bahan Monograf, Media dan Dalam Talian
 • Mengurus Penjilidan Bahan

Perkhidmatan Pengguna:

 • Mengurus Keahlian Perpustakaan Pegawai MARDI dan Pengguna Luar
 • Mengurus Perkhidmatan Sirkulasi
 • Mengurus Pembekalan Dokumen Permohonan Ke Perpustakaan Luar dan permohonan dari Perpustakaan Luar
 • Mengurus Perkhidmatan Rujukan
 • Mengurus Latihan Pengguna dan Pegawai
 • Mengurus Perkhidmatan Rujukan
 • Mengurus Perkhidmatan Pangkalan Data/Bahan Atas Talian
[Kembali ke Atas]

WAKTU PERKHIDMATAN

Isnin-Khamis 08.15 am - 04.45 pm
Jumaat 08.15 am - 12.00 pm
02.45 pm - 04.45 pm
[Kembali ke Atas]