Laman Utama
Keahlian
ID Pengguna

Katalaluan



 
 

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Koleksi Dalam Talian  MARDI merupakan bahan elektronik yang boleh diakses oleh Pegawai MARDI secara dalam talian.

Diantara koleksi yang disediakan:

  • Sciencedirect - Teks penuh
  • CAB Publishing Journals - Teks penuh
  • CAB Abstracts
  • KnovelLibrary (e-book)
  • PlantPhysiology (Teks Penuh)
  • Plant Cell (Teks Penuh)
  • International Journal of Technology Management (IJTM) (Abstrak)
  • Ig Publishing E-Book(Teks Penuh)
  • Nature (Teks Penuh)
  • Annual Reviews (Teks Penuh)