Laman Utama
Keahlian
ID Pengguna

Katalaluan 
 

PERTANYAAN

Nama : Mohd Shahar Saad
Jawatan : Pustakawan Kanan (S48)
No. Telefon : 03 - 8943 7006
E-Mail : mss@mardi.gov.my

Nama : Khadijah Ibrahim
Jawatan : Pustakawan Kanan (S44)
No. Telefon : 03 - 8944 1467
E-Mail : khadijah@mardi.gov.my
Bahagian : Perkhidmatan Pengguna

Nama : Rohayah Maliki
Jawatan : Pustakawan Kanan (S41)
No. Telefon : 03 - 8943 7342
E-Mail : rohayah@mardi.gov.my
Bahagian : Pengurusan Bahan